Ver.29042011
Protestantse Gemeente Westerbork
Start waar staan de kerken organisatie diaconie kerkdiensten vorm en toerusting world servants project JOP jeugd

Nieuws en persberichten

Welkom
Bijgewerkt op 14 januari 2012
Aanvangstijden      
De zondagochtend diensten beginnen om 10.00 uur      
    
Avonddiensten beginnen op zondagavond om 19.00 uur.

KERKDIENSTEN
Meer...

Zie ook het “kerkvenster”

Kindernevendienst
Meer...

Kerkenraad
Meer...

 

,t Derkshoes nieuws

 

bladz1

De bijbel wil worden (voor-) gelezen. In het midden van de gemeente, bij gelegenheden in brede kring of in de intimiteit van ons eigen huis. Onderstaand vindt u als leidraad een bijbelleesrooster voor de komende weken.

Nieuws

World Servants

World Servants Groep Westerbork

Contactpersoon:  Janet Biel

Email:  janet-1994@hotmail.com

Telefoon:   0593-333256 / 06-15136023

Website:                               http://wspwesterbork.webs.com

Bankrekeningnummer:      3179.185.031 t.n.v. W.A. Mesman Jr. inzake World Servants

Project Westerbork

16 jan. 1 Korintiërs 7:1-11   Zelfbeheersing

 17 jan. 1 Korintiërs 7:12-24   Trouw aan je roeping

 18 jan. 1 Korintiërs 7:25-40   Hechtingsprobleem?

 19 jan. 1 Korintiërs 8:1-13   Christelijke vrijheid

 20 jan. 1 Korintiërs 9:1-14   Leven van het evangelie

 21 jan. 1 Korintiërs 9:15-27   Vrij

 22 jan. Psalm 63    Lied van verlangen

 23 jan. Handelingen 8:4-25 Onbetaalbare gaven

 24 jan. Handelingen 8:26-40  Leesles

 25 jan. Handelingen 9:1-19a  Wordt vervolgd ...

 26 jan. Handelingen 9:19b-31  Aansluiting

 27 jan. Deuteronomium 12:1-12  Grenzen

 28 jan. Deuteronomium 12:13-28   Vlees en bloed

 29 jan. Deuteronomium 12:29–13:6  Hart en ziel  

  30 jan. Deuteronomium 13:7-19   Dien alleen de HEER

  31 jan. Deuteronomium 14:1-21  Heilig dieet

   1 febr.  Deuteronomium 14:22-29  Tien procent

   2 febr.  Deuteronomium 15:1-11  Armoedebestrijding

   3 febr.  Deuteronomium 15:12-23  Oormerk

   4 febr.  Deuteronomium 16:1-17   Feestregels

   5 febr.  Deuteronomium 16:18–17:13 Recht

   6 febr.  Deuteronomium 17:14–18:8 Gezag en ontzag

   7 febr.  Deuteronomium 18:9-22  Echte profetie

   8 febr.  Marcus 1:1-15   De bode en de Heer

   9 febr.  Marcus 1:16-31   Spreken met gezag

 10 febr.  Marcus 1:32-45   Doorvertellen

 11 febr.  Ezechiël 1:1-14   Stormachtig begin

 12 febr.  Ezechiël 1:15-28a   Beschrijving van iets onbeschrijfelijks

 13 febr. Ezechiël 1:28b–3:3   Vol van het Woord

 14 febr. Deuteronomium 19:1-13  Uitwijkmogelijkheid

 15 febr. Deuteronomium 19:14-21  Oog om oog, tand om tand

 16 febr. Deuteronomium 20:1-9  Strijdvaardig, niet strijdlustig

 17 febr. Deuteronomium 20:10-20  Om gruwelijkheden te voorkomen ...

 

 

 

 

 

 

 

pastoraal werker  

Gerhard ter Beek.

Lees meer...

 

Het Weer

Majorie en Kees vertellen over

Nes Ammim

Met foto,s

Deel 2+3

24/11/2011

Meer...

jopNieuws

Afscheid Christien Niemeijer

 

Helpen en doorverwijzen

Door vrijwilligers

hulpdiensten

Foto collage van het kerstspel 2011

Jullie zijn al een beetje op de hoogte,

de vijfde ki(c)kdienst staat gepland voor 29 januari.

Dus zet deze datum alvast in jouw agenda

en in die van je ouders.

Het verhaal en de liedjes gaan over Jona.  

De bijbehorende  CD krijg je via De Wegwijzer en er liggen CD’s bij de kosters in de kerken of bel even naar Willy 333442.

 Deze zondagochtend is er geen kindernevendienst,

wel is er oppasdienst aanwezig.

 

De ki(c)kdienst commissie:  Petra, Louise en Willy

Klick hier voor de tekst van de liedjes

 

 

Afscheid van ds. Jelle van Slooten

Op zondag 22 januari neemt ds. Jelle van Slooten afscheid van onze gemeente. In deze gezamenlijke dienst, die begint om 10:00 uur, vieren wij het Heilig Avondmaal. Na de dienst is er gelegenheid om afscheid te nemen van de familie Van Slooten onder het genot van een kop koffie, een hapje en een drankje. De voorzitter van de kerkenraad zal een toespraak houden en de familie Van Slooten een cadeau overhandigen namens de gemeente. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 36.94.07.156 onder vermelding van cadeau.

U bent allen van harte uitgenodigd.

 

Scriba, Albert Oosterveld

 

U bent allen van harte uitgenodigd.

Scriba, Albert Oosterveld

Foto collage van het kinderkerstspel 2011