Start waar staan de kerken organisatie diaconie kerkdiensten vorm en toerusting world servants project JOP jeugd

Nieuws en persberichten

l

Verandering kindernevendienst Stefanuskerk vanaf 1 januari

 

In overleg met de kerkenraad, de kindernevendienstleiding en de jeugdwerker zijn we genoodzaakt om het aanbod voor de kinderen in de Stefanuskerk tijdens erediensten te veranderen.

Tijdens de reguliere erediensten op zondag is er een onregelmatig kerkbezoek van jonge gezinnen. De kindernevendienstleiding bereidt elke zondag de kindernevendienst zorgvuldig voor. Er zijn meestal weinig, geen of alleen eigen kinderen. Dit heeft geleid tot het zoeken van alternatieven door de leiding omdat dit ontmoedigend is.

Om de kinderen van de Stefanuswijkgemeente toch een programma aan te bieden en als leiding een nieuwe input te krijgen om dit uit te voeren, is de kindernevendienstcommissie in samenwerking met de jeugdouderling en de jeugdwerker tot een werkplan gekomen:

 

Elke derde zondag van de maand wordt er kindernevendienst aangeboden (en mogelijk kinderoppas).

 

Drie van die zondagen in het jaar worden ingevuld met een laagdrempelige speciale kinderdienst in de kerk. De overige zondagen is er in de kerkzaal materiaal voor de kinderen om tijdens de dienst mee aan de slag te gaan.

Tijdens gezamenlijke diensten met de Voorhofwijkgemeente in de Stefanuskerk, wordt er kindernevendienst aangeboden, ook in de zomermaanden.

De kindernevendienstcommissie zorgt in samenwerking met de kerkenraad

voor leiding.

 

Esther Speelman-van der Heiden,

Jeugdouderling Stefanusgemeente

 

Het nieuwe kerkvenster

Ik ben bezig met een nieuwe opzet van de website, hierin krijgt het kerkblad ook een plaatst.

Voorlopig publiceer ik het Kerkvenster onder PDF bestand.

u klikt op het logo en dan verschijnt het kerkvenster in PDF vorm.

Ik hoop eind deze maand de website klaar te hebben.

Met vriendelijke groeten.

Frits Paauw webeheerder