Ver.29042011
Protestantse Gemeente Westerbork
Start waar staan de kerken organisatie diaconie kerkdiensten vorm en toerusting world servants project JOP jeugd

Nieuws en persberichten

Al een paar maanden ben ik, voor één dag in de week, werkzaam als pastoraal werker in Westerbork. Ondertussen heb ik ook al een aardig rijtje aan mensen bezocht. Voornamelijk 80-plussers. Mijn naam kent u ondertussen.

 

Ik ben nu ruim drie jaar woonachtig in Westerbork. Daarvoor heb ik ongeveer 13 jaar in Groningen gewoond en daar weer voor ongeveer 13 jaar in Arnhem. Ik ben geboren en getogen in Limburg, in Hoensbroek, de oude mijnstreek! Toen ik 17 jaar was ben ik de deur uitgegaan om te werken in de zorg voor verstandelijk gehandicapten in Arnhem en omgeving. Dat heb ik ongeveer 13 jaar gedaan (ja, ik heb iets met het getal 13).

 

Ik heb toen mijn baan opgezegd en ben theologie gaan studeren, aan de oude Rooms-katholieke theologie opleiding, de ATO, die oorspronkelijk in Utrecht was gevestigd aan de Rooms-katholieke universiteit. Het bijzondere van de theologie opleiding was, dat hij hoofdzakelijk bevolkt werd door protestanten en er veel protestantse docenten lesgaven. Misschien is dat de reden geweest dat de bisschoppen uiteindelijk deze opleiding hebben opgeheven.

Na mijn studie, in 1990, werd ik beleidssecretaris bij de Hervormde en Gereformeerde diaconieën. Een parttime functie, die ik combineerde met de functie van maatschappelijk activeringswerker namens de Hervormde kerk in Gelderland.  

 

In 1995 ben ik verhuisd naar Groningen om daar te gaan werken als pastor voor dak- en thuislozen en druggebruikers in de binnenstad van Groningen. Verbonden aan de Open Hof, een instelling waar ik nog steeds aan verbonden ben. Het laatste jaar niet meer als pastor, maar nu als algemeen

coördinator/directeur. In 2007 werd er een beroep op mij gedaan door de Protestantse Gemeente Grolloo-Schoonloo om daar te komen werken als voorganger. Een functie die ik ben gaan combineren met mijn werk in Groningen.

 

Ik ben getrouwd met Bep Werner en heb drie kinderen en twee kleinkinderen.  En nu ben ik dus, tijdelijk, werkzaam in uw midden. Ik houd mij hoofdzakelijk bezig met bezoekwerk, pastoraat en zo nodig kan er een beroep op mij worden gedaan voor uitvaarten. Daarnaast sta ik ook een aantal keren op het preekrooster in de Stefanuskerk. Dat betekent dat we elkaar ongetwijfeld een keer gaan tegenkomen. En ik vertrouw erop dat dat dan een prettige ontmoeting zal worden.

 

Gerhard ter Beek