Ver.29042011
Protestantse Gemeente Westerbork
Start waar staan de kerken organisatie diaconie kerkdiensten vorm en toerusting world servants project JOP jeugd

Nieuws en persberichten

Voor deze groep is het belangrijk om er helemaal bij te zijn

 

Als we dat ergens ervaren, is dat zeker in het Derkshoes.

Onder enthousiaste leiding van Aaltje Kerssies en organist Bob Hoekstra is er regelmatig een zanguurtje, waar een grote groep bewoners vol overgave aan meedoet.

 

Het orgel dat gebruikt werd was 40 jaar oud en nodig aan vervanging toe.

Hoe kom je aan de benodigde financiën om dit te realiseren?

Gelukkig wilde de Lionsclub Westerbork Börck Overessinghe ons tegemoet komen met 50% van het benodigde bedrag en voor de rest stond de directeur van het Derkshoes garant.

Zo konden we op 2 september 2010 het orgel feestelijk in gebruik nemen.

De voorzitter van de cliëntenraad, de vertegenwoordiger van de Lionsclub en de directeur van het Derkshoes spraken toepasselijke woorden.

We zijn er van overtuigd dat er met vernieuwd enthousiasme van harte op dat mooie instrument zal worden gespeeld en daarbij uit volle borst gezongen.

Deze morgen hebben de bewoners daar al blijk van gegeven, want ……… Zingen maakt blij!

Onder het genot van een hapje en een drankje werd er nog even nagepraat.

 

Gert van Doorn,

voorzitter cliëntenraad Derkshoes                                              

 

Bijzonder moment, omdat mijn toehoorders en toeschouwers niet alleen de aanwezigen in de Stefanuskerk betreffen maar ook alle mensen die in het Derkshoes via de beeldverbinding deze middag met ons meebeleven in woord en beeld.

Het heeft iets weg van een soort televisie-uitzending: de kerk als studio met de aanwezigen hier als studio-gasten en de kijkers in het Derkshoes.

Als alles goed heeft gewerkt, heeft u het programma vanmiddag met sprekers en muzikale optredens op het beeldscherm kunnen meebeleven.

Wij hopen natuurlijk dat u ervan heeft genoten: het programma is met zorg uitgekozen door de Werkgroep Beeldverbinding.

 

De huidige techniek heeft het ons mogelijk gemaakt om mensen op afstand dichterbij de gebeurtenissen in de beide kerkgebouwen te betrekken.

Hoe belangrijk dat is werd ik mij voor het eerst bewust toen in een doopdienst in de Voorhof(ik zat achteraan en kon dus niet zien wat bij het doopvont gebeurde) de camera inzoomde op het doopvont en ik, kijkend naar het scherm, het gevoel had dat ik bij het doopvont stond.

Toen dacht ik “dit zouden mensen die via de kerktelefoon met ons verbonden zijn moeten kunnen zien”.

 

De Werkgroep Beeldverbinding bestond toen nog niet maar af en toe werd de mogelijkheid van een beeldverbinding wel eens genoemd.

De gedachte dat de bewoners van het Derkshoes de kerkdiensten of andere gebeurtenissen mee kunnen beleven is nu werkelijkheid geworden.

Dankzij de voortreffelijke inzet van de leden van de Werkgroep Beeldverbinding is de beeldverbinding gerealiseerd.

Als toeschouwer op afstand zult u zich meer betrokken voelen bij de mensen omdat u ziet wat zij zien.

Dat betekent dat ervaringen ook kunnen worden gedeeld als uw familie of kennissen u bezoeken in het Derkshoes.

 

Zoals u weet blijven de activiteiten in de kerkgebouwen niet beperkt tot de kerkdiensten.

Er zijn vele momenten waarop in de kerkgebouwen concerten, en andere activiteiten worden gehouden.

Ook dan kunnen de bewoners van het Derkshoes erbij zijn.

Behalve de beleving van wat er in de kerkgebouwen gebeurt, zullen de bewoners van het Derkshoes ook dorpsgenoten herkennen, kinderen, kleinkinderen, vroegere buren wellicht.

Veel bewoners van het Derkshoes hebben  een actieve rol gespeeld in de dorpsgemeenschap, en voorzover ze daartoe in staat zijn doen ze dat nog steeds.

Het is belangrijk dat bewoners van het Derkshoes de contacten met de dorpsgemeenschap niet verliezen.

 

 

Door gebeurtenissen die via de kerkgebouwen worden uitgezonden, kunnen bewoners vanuit hun eigen kamer in hun eigen stoel, of vanuit de huiskamer, zich dichtbij de gemeenschap voelen staan.

De Beeldverbinding zal er toe bijdragen dat de betrokkenheid bij wat zich in het dorp afspeelt wordt vergroot.

 

Die meerwaarde is onderkend door het Rabo-Projecten Fonds en het Steunfonds Welzijn Ouderen.

Zij hebben dat ook laten zien door een flink geldbedrag te schenken om de beeldverbinding mogelijk te maken.

 

Alhoewel het initiatief vanuit beide kerken is ontstaan en ook gemeenteleden van de beide wijkgemeenten in belangrijke mate hebben bijgedragen was de Beeldverbinding niet op dit moment tot stand gekomen, als genoemde fondsen niet hadden bijgedragen.

 

Namens de initiatiefnemers wil ik het Rabo-Projecten Fonds en het Steunfonds Welzijn Ouderen hartelijk danken voor hun bijdrage.

Ook dank aan alle anderen die hebben bijgedragen.

 

Dan wil ik mij richten tot de leden van de werkgroep Beeldverbinding: Flip Stokebrook, Henk Nijhoff, Annie v.d. Kamp, Jan Willem Wentink, Bertha Pol en Hillie van der Weide.

Jullie hebben samen een flinke klus geklaard.

Vanaf oktober 2009 zijn jullie bezig om samen met de directie van het Derkshoes de voorbereidingen te treffen om de beeldverbinding te realiseren.

Als het dan zover is dat het benodigde geld er is, steken jullie de handen uit de mouwen om samen met de installateur, daar waar mogelijk, randapparatuur en bekabeling aan te leggen.

Ik heb begrepen dat nog niet alle tv-toestellen van de bewoners het juiste signaal binnen hebben maar dat daaraan nog volop wordt gewerkt.

Namens de beide wijkkerkenraden wil ik jullie hartelijk danken voor jullie inzet.

Ook de constructieve samenwerking met de verantwoordelijke mensen van het Derkshoes en de installateur mogen niet onvermeld blijven.

Goed om te zien hoe in samenwerking mooie dingen kunnen gebeuren.

Dat werkt aanstekelijk en daarom zijn er nog meer personen/bedrijven die ik wil bedanken: Andries Pol, Tuinontwerp en Advies en Snijder Electrotechniek voor het beschikbaar stellen van een tv-toestel voor de huiskamer.

 

Ik heb begrepen dat we straks worden uitgenodigd om met elkaar naar het Derkshoes te gaan waar met de bewoners kan worden nagepraat over deze bijzondere gebeurtenis in de Stefanus kerk.

De Mitra, C1000, Bakkerij Pepping en Doorten Catering hebben ervoor gezorgd dat de aanwezigen hier en de bewoners van het Derkshoes en de gasten daar onder het genot van een drankje en hapje nog gezellig met elkaar kunnen napraten over het concert en deze bijzondere gebeurtenis. Genoemde bedrijven wil ik ook hartelijk danken voor de aangeklede borrel als afsluiting van deze feestelijke middag.

 

Tenslotte: het is nog te vroeg om u een compleet programma overzicht te geven van de uitzendingen voor de komende week. Daar zal nog aan moeten gewerkt door de Werkgroep.

Wel kan ik u zeggen dat morgenvroeg om 10.00 uur vanuit De Voorhof wordt uitgezonden.

Er is dan een gezamenlijke dienst van de beide kerken waarin de dominee’s Idske van der Pol en Jelle van Slooten hopen voor te gaan.

 

Frouwke Booij