Ver.29042011
Protestantse Gemeente Westerbork
Start waar staan de kerken organisatie diaconie kerkdiensten vorm en toerusting world servants project JOP jeugd

Nieuws en persberichten

Project Ecuador

 

Zoals heel veel mensen waarschijnlijk al weten, zijn wij in voorbereiding op een project van World Servants.

Dit project kost geld, dus zullen er acties uitgevoerd moeten worden om zo geld te kunnen inzamelen.

 

“Help ons helpen!” – World Servants-project 2012

 

In een eerdere editie van Kerkvenster heeft u iets kunnen lezen over een hulpverleningsproject, waaraan 7 jongeren uit onze gemeente zullen deelnemen. Het zijn Janet Biel, Matthijs Bos, Maaike van der Loo, Dennis Meijer, Britt Prakken, Amée Vos en Jurjan van der Weide. Ikzelf mag hen als “oudere jongere” tot en met het project zelf hierbij begeleiden.

Het hulpverleningsproject is door de organisatie World Servants opgezet. Deze stichting organiseert jaarlijks diverse projecten, verspreid over de gehele wereld, waarbij Midden- en Zuid-Amerika en Afrika de meeste aandacht krijgen.

Bovengenoemde jongeren hebben gekozen voor een project in Ecuador, in het plaatsje Los Machines, in de kustprovincie Esmeraldas. Sinds 2004 werkt World Servants samen met Fundación Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos (MCCH), een lokale partnerorganisatie die gericht is op het ondersteunen van kleine boerencoöperaties. Samen met MCCH wordt er gewerkt aan de verbetering van de levensomstandigheden van kleine boerengemeenschappen. Dit gebeurt door het aanleggen van waterleidingen, het bouwen of verbeteren van scholen en multifunctionele centra die door de lokale coöperatie en de gemeenschap gebruikt worden.

 

Concreet betekent dit voor de deelnemende jongeren, dat zij in augustus 2012 naar Ecuador zullen afreizen om daar eigenhandig een school en enkele latrines te gaan bouwen. Is dat mogelijk? Uit eigen ervaring kan ik daar volmondig “ja” op zeggen.

De groep uit Westerbork maakt deel uit van een groep, bestaande uit ongeveer 30 tot 35 jongeren, afkomstig uit verschillende delen van Nederland.

De projectkosten bedragen € 2.500 per persoon. Door het voeren van diverse acties willen we de benodigde € 20.000 bij elkaar sprokkelen. Wellicht heeft u ons al zien staan op de Börkermarkten of op het Keienfestival. Momenteel zijn de jongeren zeer actief bezig om andere acties op te zetten. Tot nu toe is ruim € 400,00 opgehaald. We staan dus voor de grote uitdaging om de resterende

€ 19.600 bij elkaar zien te krijgen. Maar dat kunnen we niet alleen! Wij hebben uw hulp daarbij hard nodig. Gaat het dan alleen om geld? Voor een deel wel, maar dat is niet het enige. U kunt ons op velerlei manieren ondersteunen, in gebed, maar ook in praktische zin. Wellicht heeft u nog een prachtig idee voor een geldinzamelingsactie en/of wilt u daar ook aan meewerken.

Elke suggestie is welkom.

 

Tijdens een dienst in september of oktober zullen de jongeren zich nog aan u voorstellen en zal het project verder worden toegelicht. Echter, nu al kunt u uw steentje bijdragen, financieel of anderszins. Het bankrekeningnummer, waarop u uw financiële bijdragen kunt storten, is 3179.185.031 t.n.v.

W.A. Mesman Jr. inzake World Servants Project Westerbork

 

Het motto van World Servants is:

Bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander”.

Onze oproep aan u:

Bouwt u met ons mee?

Hartelijke groet, ook namens

Janet, Matthijs, Maaike, Dennis, Britt, Amée en Jurjan

 

Anthon Mesman

Wilgenmaat 19

Westerbork

Tel. 370914

anthonmesman@xs4all.nl