Ver.29042011
Protestantse Gemeente Westerbork
Start waar staan de kerken organisatie diaconie kerkdiensten vorm en toerusting world servants project JOP jeugd

Nieuws en persberichten

Lectori salutem,

 

Hierbij mag ik middels de 142e eredienstnieuwsbrief uitnodigen voor de eredienst van zondag a.s.

In deze gezamenlijke dienst vieren wij het Heilig Avondmaal.

 

Tevens neem ik in deze dienst afscheid als predikant van de Protestantse Gemeente Westerbork.

In de dienst gaan de lezingen over roeping.

Roeping is ook zoiets als een punt waarop je verder moet.

Roeping geldt ons allen.

Zondag klinkt er een concrete uitnodiging: ‘doe dit tot mijn gedachtenis’.

 

Na de dienst hoop ik u, indien mogelijk, te ontmoeten en de hand te schudden.

 

Alle trouwe lezers van de eredienstnieuwsbrief dank ik voor de ruimte en de tijd en wens ik u alle goeds in de tijd die komt, met erediensten tot eer en glorie van de Eeuwige, onze G’d.

 

Hartelijke groet,

ds. Jelle van Slooten