Ver.29042011
Protestantse Gemeente Westerbork
Start waar staan de kerken organisatie diaconie kerkdiensten vorm en toerusting world servants project JOP jeugd

Nieuws en persberichten

Helpen en doorverwijzen.

Diakenen hebben de mogelijkheid om mensen die elkaar kunnen helpen met elkaar in contact te brengen. Bijvoorbeeld in situaties van ziekte e/o ander ongemak. Diakenen kunnen zelf hulp geven en een beroep doen op gemeenteleden. Het is onze wens om te komen tot een meer gestructureerde invulling van hetgeen hierboven is vermeld. Bijvoorbeeld door het opzetten van “een kring van vrijwilligers” uit de beide wijkgemeentes om (soms direct) te kunnen bijspringen. Te denken valt dan aan het doen van boodschappen, eenvoudige klusjes van allerlei aard, helpen met het invullen van formulieren, vervoer naar huisarts of ziekenhuis, etc.

In alle gevallen gaat het om het bijspringen als er op dat moment geen andere (structurele) oplossing voorhanden is. Dus geen structurele hulp.

Inmiddels beschikt de diaconie over ca. 40 gemeenteleden die bereid zijn in gevallen als bovenbedoeld direct ‘de helpende hand’ te bieden.

Gemeenteleden die hiervan op enig moment gebruik zouden willen maken, kunnen contact opnemen met Ida Borkhuis, tel. 0593-331646 of met Trudy Veuger, tel. 0593-332419. Mochten beide diakenen niet bereikbaar zijn dan kan contact  worden opgenomen met de secretaris van de diaconie (0593-370039). Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met uw (wijk)diaken, wijkouderling of wijkcontactpersoon.

 

Hartelijke groet.

Henk.